Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

Αίτηση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ ομάδα Α'

Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ ομάδα Α' για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα υποβάλλουν αίτηση-Δήλωση συμμετοχής από 10 μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2015.
Στις Πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α') μπορούν να συμμετάσχουν:
1. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ημερησίων ΕΠΑΛ (ομάδα Α') και κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ
2. Οι κάτοχοι πτυχίου Β' κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων
3. Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων ΕΠΑΛ (ομάδα Β') και εσπερινών ΕΠΑΛ (Α' & Β') που επιλέγουν να είναι υποψήφιοι με την ομάδα Α'.

Δυνατότητα συμμετοχής στις ανωτέρω εξετάσεις έχουν και όσοι έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση, αλλά δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο ΕΠΑΛ ή πτυχίο ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικού Λυκείου, με την προϋπόθεση να έχουν αποκτήσει το απολυτήριο ή πτυχίο αντίστοιχα τον Ιούνιο, όπως και οι τελειόφοιτοι μαθητές. Επισημαίνεται ότι δυνατότητα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α') έχουν μόνο οι ανωτέρω υποψήφιοι και όχι οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου