Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Αυξάνεται ο αριθμός σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Αυξάνεται ο αριθμός των εισαγομένων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015 κατά 184 σπουδαστές/ σπουδάστριες εκ των υποψηφίων της δεύτερης γενικής, με απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας .

Η ποσόστωση των κατηγοριών πραγματοποιείται με αναγωγή στο 100% ως ακολούθως:
α. Σε ποσοστό 50% συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Β).
β. Σε ποσοστό 17,5% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Α΄), των Τομέων: Μηχανολογικού, Οχημάτων, Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικής, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
γ. Σε ποσοστό 25% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Α΄) Ναυτικού τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού, και αποφοίτων εκ των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού.
δ. Σε ποσοστό 7,5% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Α΄), λοιπών τομέων και υποψήφιους αποφοίτους εκ των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Δομικών έργων, Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, Πληροφορικής − Δικτύων Η/Υ και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
Η κατανομή ανά ειδικότητα ορίζεται σε 116 σπουδαστές για τις σχολές Πλοιάρχων και 68 σπουδαστές για τις σχολές Μηχανικών.
Πέραν των παραπάνω εισάγονται 27 σπουδαστές/ σπουδάστριες (17 Πλοίαρχοι, 10 Μηχανικοί) εκ των ειδικών κατηγοριών.
Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις λόγω εξαντλήσεως των υποψηφίων μιας υποκατηγορίας της δεύτερης γενικής κατηγορίας, αυτές μεταφέρονται στις άλλες υποκατηγορίες της αυτής γενικής κατηγορίας στις οποίες δεν έχει εξαντληθεί ο αριθμός των υποψηφίων, σε ποσοστό ανάλογο αυτού της αρχικής κατανομής.
Τυχόν κενές θέσεις που, ενδεχομένως, υπάρξουν κατά την εφαρμογή της παρούσης, δεν θα καλυφθούν.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται τα θέματα κατανομής ανά σχολή και ειδικότητα των ως άνω σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
Οι εισαγόμενοι της παρούσας απόφασης αποκτούν δικαίωμα μετεγγραφής από το ακαδημαϊκό έτος 2015−16 και εφεξής.
πηγή:esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου