Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Ανακοίνωση αναδόχου-μειοδότη εκδρομής Γ' τάξης ΕΠΑΛ στη Θεσσαλονίκη

Κατόπιν της σχετικής προκήρυξης (αρ. πρ. 50/06-02-2015), που δημοσιεύτηκε στην Ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι μετά το μειοδοτικό διαγωνισμό που διεξήχθη στο γραφείο του Διευθυντή του ΕΠΑΛ Ζακύνθου στις 16-2-2015 και ώρα 11:30, μειοδότης και ανάδοχος αναδείχθηκε το Τουριστικό Πρακτορείο με την επωνυμία «CTS Travel & Tourism», με το υπ’ αριθμ. 0206Ε60000371201 Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο εκδόθηκε από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Αττικής, στην Αθήνα στις 05/12/2013 και με αριθμό πρωτοκόλλου 6564/05-12-2013 που εκπροσωπείται από την κα Πλέσσα Μαρία με την εξής προσφορά:
Ξενοδοχείο Vergina 3* με συνολική τιμή 4536,00€ και τιμή κατ’ άτομο 105,50 € .
Ενστάσεις κατά της επιλογής του τουριστικού γραφείου θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 17-2-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου