Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Αιτήσεις ΕΠΑΛ Α' για Πανελλαδικές από 18-2 ως 5-3

 
Καλούνται οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποβάλουν Αίτηση - Δήλωση από 18 Φεβρουαρίου μέχρι 5 Μαρτίου 2013.
Στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) μπορούν να συμμετάσχουν:
  • μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄)
  • κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ και Β')
  • κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων
Δυνατότητα συμμετοχής στις ανωτέρω αντίστοιχες εξετάσεις έχουν και όσοι έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση, αλλά δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο ΕΠΑΛ ή πτυχίο ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικού Λυκείου, με την προϋπόθεση να έχουν αποκτήσει το απολυτήριο ή πτυχίο αντίστοιχα τον Ιούνιο, όπως και οι τελειόφοιτοι μαθητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου