Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας - Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας - 3ος κύκλος

www.diasindesi.gr

3ος ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ανακοινώνουμε την έναρξη του 3ου κύκλου υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.» - που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, από την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 έως και την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 και ώρα 23:59:59.
Δείτε τη σελίδα www.diasindesi.gr
Σημείωση: Δεν απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη υποβάλει την αίτησή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου