Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Παράταση προθεσμίας "Μαθητεία Αποφοίτων" για επιχειρήσεις

Ενημερώνουμε τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  για:
Α) Την παράταση έως και την ΠΕΜΠΤΗ 23:59,  10.10.2013 της προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας ΚΑΙ
Β) Την παράταση έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.10.2013 της προθεσμίας αποστολής ταχυδρομικώς της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.  1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, λόγω του μεγάλου αριθμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις.
Δείτε την απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου