Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Αλλαγές στις εξετάσεις ΕΠΑΛ 2009-2010

Σε αλλαγή της εξεταστέας–διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης των Ημερησίων & Δ΄ Τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2009-2010 προχώρησε το υπ. Παιδείας , με απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου.
Ειδικότερα η απόφαση ορίζει τα εξής:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» (Γ’ τάξη ημερησίου και Δ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ), στο Ι. ΔΙΑΒΑΖΩ / ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ και στην παρ. 1, εδάφιο β, 3η περίπτωση, η φράση: « ● να αναγνωρίζει τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η συνοχή ενός κειμένου (διαρθρωτικές λέξεις, φράσεις κτλ.)» αντικαθίσταται ως εξής: « ● να αναγνωρίζει τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου (διαρθρωτικές λέξεις, φράσεις κτλ.)».
Στο μάθημα «Μαθηματικά ΙΙ» (Γ’ τάξη ημερησίου ΕΠΑ.Λ.), ΜΕΡΟΣ Β’, κεφ.2, παρ.2.7, η φράση: «Τοπικά ακρότατα συνάρτησης, χωρίς το θεώρημα της σελίδας 264 (κριτήριο της 2ης παραγώγου)» αντικαθίσταται ως εξής: «Τοπικά ακρότατα συνάρτησης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος της σελίδας 262 και χωρίς το θεώρημα της σελίδας 264 (κριτήριο της 2ης παραγώγου)».
Στο μάθημα «Μαθηματικά ΙΙ» (Γ’ τάξη ημερησίου ΕΠΑ.Λ.), ΜΕΡΟΣ Β’, κεφ.3, παρ. 3.2, η φράση: «Μέθοδοι ολοκλήρωσης» αντικαθίσταται ως εξής: «Μέθοδοι ολοκλήρωσης χωρίς τις αποδείξεις των τύπων της ολοκλήρωσης κατά παράγοντες και της ολοκλήρωσης με αντικατάσταση».
Στο μάθημα «Βιολογία Ι» (Γ’ τάξη ημερησίου ΕΠΑ.Λ.), κεφ.2 ενότητα 2.4, η φράση: «την ενότητα 2.4. (εισαγωγή)...» αντικαθίσταται ως εξής: «την ενότητα 2.4. (εισαγωγή 92-94)...».

Η Απόφαση αυτή ισχύει για το Σχολικό έτος 2009 – 2010.
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. πρωτ. 139093/Γ2 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2348/τ.Β΄/18-11-09) ισχύει ως έχει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου